şerit rozet yönergesi
Şerit Rozetler

Konuya yabancı olanlar genellikle askeri rozet olarak tanır. Aslında ismi şerit rozet tir. Askeri üniformalarda cebin üzerinde taşınan, kişinin başarılarını ve görev yerlerini anlatan şerit rozetler ve anlamlarını aşağıdaki makalede bulabilirsiniz. Eğer şerit rozet satın almak istiyorsanız mağazamızı ziyaret edin. Şerit rozet ürünümüzü tanıtım videomuzdan izleyebilirsiniz.

Başarı Şerit Rozetleri ve Anlamları

Başarı şerit rozetleri beratı ile birlikte verilir. Eğer beratınız veya onaylı bir belgeniz yoksa, bu rozetleri takamazsınız.

Üstün Cesaret ve Feragat

Devletin bekasına ve TSK nın gücüne ve potansiyeline yönelen saldırı ve hareketlerin cesaret ve feragatla önlenmesini sağlayanlara,

Doğal afetler ile tehlike arz eden olaylarda hayatlarını ortaya koyarak, felaketin önlenmesinde faydası olanlara, silah arkadaşlarının veya vatandaşların hayatını kurtaranlara,

Yurt içi ve yurt dışında; muharebe harekâtı, asayişi temin, mülki ve adli görevler, özel harekât, terörizmle mücadele ve barışı koruma harekâtında, üstün başarı gösteren ve bu tür görevlerde hayatı pahasına görevin yerine getirilmesini diğerlerine örnek olacak şekilde cesaret ve feragatle sağlayanlara verilir.


Üstün Birlik Yetiştirme

Birliğini; disiplin, eğitim, atış, spor, idari ve lojistik, emniyet ve asayiş hizmetleri yönünden üstün bir seviyeye çıkaran, atış ve sporda yönergelerde belirtilen barajı aşarak birliğinin harekata hazırlık derecesini en üstün seviyeye ulaştıran ve denetlemelerde yönergelerde belirtilen puanların üzerinde puan alan birliklerin komutanlarına verilir.


Harekat Başarı

Yurt içi ve yurt dışında; muharebe harekâtı, asayişi temin, özel harekât, terörizmle mücadele harekâtı, barışı koruma harekâtı arama kurtarma görevleri ile harp oyunu ve tatbikatların, planlama veya icrasında üstün başarıları görülen personele verilir.


Atış Başarı

Hafif ve ağır silahlarla; denetlemeler ile atışlı tatbikatlarda hakemler tarafından belirlenen puanın üzerinde başarılı olan, birlik komutanları ile atışlarda başarıya doğrudan katkısı olduğu birlik komutanlarınca değerlendirilen atış personeline,

TSK bünyesinde yapılan atış yarışmalarında, ilk üç dereceye giren personele, takım değerlendirmesinde ise katılımcı sayısına bağlı olarak birinciye, ilk ikiye veya üçe,

Ulusal ve uluslararası atış yarışmalarında takım veya ferdi olarak ilk üç dereceye giren personele,

Yurt içi ve yurt dışında, muharebe harekâtı, terörizmle mücadele harekâtı ve barışı koruma harekâtlarında görevin başarılmasına atışlarıyla katkısı bulunan personele verilir.


İdari ve Lojistik Başarı

İdari ve lojistik faaliyetler kapsamında;

Araç, gereç, silah, mühimmat ve sorumlu olduğu her türlü tesisin, bakım, tertip, kullanma kolaylığı ve faal bulundurulması konularında üstün bir seviyeye çıkaranlara, çalışmaları ile devlet malının kullanılmasında tasarruf sağlayanlara, lojistik açıdan yararlı yenilikler ortaya koyanlardan amirlerince son bir yıl içinde en az iki takdir almış olanlara,

Görevi ile ilgili hususlarda;

Her türlü görevi büyük bir başarı ve titizlikle yerine getirenlere; Yürütülen faaliyetlerin başarısına önemli katkısı olanlara; Görev yaptığı ortamda birlik ve beraberlik duygularını geliştirenlere; Faaliyetlerin kontrol ve koordinesinde aksaklığa meydan vermeyecek şekilde dikkatli, titiz, istekli çalışmalarda bulunan ve örnek teşkil edenlere; Yaptığı ve planladığı faaliyetlerle tasarruf sağlayan ve yararlı yenilikler ortaya koyanlardan amirlerince son bir yıl içinde en az iki takdir almış olanlara verilir.


Üstün Başarı Kıdemi

926 Sayılı TSK Personel Kanununa göre üstün başarı kıdemi alanlara verilir.


Eğitim ve Öğretim Başarı

Kıtalarda birliğini eğitim ve spor konularında üstün bir seviyeye çıkardığı tespit edilenlere,

TSK bünyesinde bulunan birlik, okul ve kurumlarda verilen eğitim ve öğretimde veya buralarda açılan kurslarda öğrencilerini üstün bir seviyeye getirdiği tespit edilenlere,

300 saat ve daha fazla uçuş öğretmenliği ve kadrolu olarak 300 saat ve daha fazla fiili dalış öğretmenliği yapanlara,

Birlik, karargah ve kurumlarda eğitim ve öğretim ile ilgili faaliyetleri yürüten kadrolarda başarıyla görev yapan personele verilir.


Muharebe Harekatı

Muharebe, askeri operasyon, özel harekât ve terörizmle mücadele harekâtına bilfiil iştirak edenlere,

Hudut güvenliği kapsamında 50 saat veya 25 sorti ve üzeri uçuşu olanlara verilir.


Öğrenim Başarı

Harp Akademileri (Kara Harp Akademisi, Deniz Harp Akademisi, Hava Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi, ayrı ayrı), Harp Okulları, GATA, Askeri Liseler, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Astsubay Hazırlama Okulları ile Uzman Jandarma Okulunu ve bu akademi/okulların yurtdışındaki eşdeğerleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına öğrenim gördükleri fakülteleri (sadece lisans eğitimi) ve TSK bağlısı enstitülerde kuvvet nam ve hesabına gördükleri lisansüstü eğitimleri asker/sivil bütün mezunlar arasında ilk üç derece ile bitirenlere,

Yurt içinde ve yurt dışındaki yüz yüze eğitim safhası toplamı 16 hafta ve daha uzun süreli olan kurs/okul/eğitimlerden (sınıf okulları, SUTASAK, KOMKARSU, AÜKHE ve ASTTASAK);

(I) Kursa/okula başlangıç mevcudu 10 (10 dâhil) ile 49 arasında (49 dâhil) olanları birinci bitirenlere,

(II) Kursa/okula başlangıç 50 (50 dâhil) ile 99 (99 dâhil) arasında olanları birinci ve ikinci bitirenlere,

(III) Kursa/okula başlangıç mevcudu 100 (100 dâhil) ve daha fazla olanları birinci, ikinci ve üçüncü bitirenlere verilir.


Spor Başarı

Ulusal ve uluslararası spor yarışmalarında takım veya ferdi olarak ilk üç dereceye giren personele verilir.


ESYE / GBE Başarı

Hava Kuvvetleri mensubu astsubaylardan Ehliyet Seviyesi Yükseltme Eğitimini (ESYE) başarı ile tamamlayarak 7 ehliyet seviyesine yükselen personelin % 10’una, Deniz Kuvvetleri mensubu Uçak Bakım Sınıfı astsubaylardan Görev Başı Eğitimini (GBE) başarı ile tamamlayarak 3 ehliyet seviyesine yükselen personelin % 10’una verilir.


Övünç Şerit Rozetleri ve Anlamları

Mezuniyet ve Subaylığa Nasıp

Kara Harp Okulu mezunu 1.Şekil, Deniz Harp Okulu mezunu 2.Şekil ve Hava Harp Okulu mezunu subaylara 3.Şekildeki şerit rozetleri verilir. Mezuniyet töreninden itibaren takılır.

Gülhane Askeri Tıp Akademisinden mezun olan subaylara verilir, mezuniyet töreninden itibaren takılır.

Fakülte ve Yüksek Okullardan mezun olan subaylara verilir, nasıp tarihinden itibaren şerit rozet takılır.

Üniversite kaynağından subaylığa nasıp edilenler sınıf okullarına katılmayı müteakip şerit rozeti takarlar.

Astsubaylıktan subaylığa geçenler, subaylığa nasıp tarihinden itibaren şerit rozeti takarlar.


Mesleki İhtisas

Yurtiçinde veya dışında askeri alanda sınıfı ve mesleği ile ilgili askeri akademi ve öğretim kurumlarında ihtisas eğitimi görenlerce (Sınıf Okulları ihtisas kursları hariç) 1.Şekildeki şerit rozet takılır.

Harp Akademileri Komutanlığında verilen, Silahlı Kuvvetler Akademisi Öğrenimini başarı ile tamamlayan personel tarafından 2.Şekildeki şerit rozet, öğrenimin bitiminden itibaren takılır.

Yurt içinde veya dışında bilimsel alanda sınıfı ve mesleği ile ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından öğrenim kıdemi verilen lisansüstü dallarında askeri akademi, üniversite ve sivil öğretim kuruluşlarında ihtisas veya mastır yapanlarca bu şerit rozet takılır.

Harp Akademileri Komutanlığında verilen Komutanlık ve Karargah Subaylığı Öğrenimini başarı ile tamamlayan personel tarafından bu şerit rozet, kursun bitiminden itibaren takılır.

Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimini başarıyla tamamlayan personel tarafından bu şerit rozet, kursun bitiminden itibaren takılır.


Malul Gazi

TSK mensuplarından Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede, her çeşit düşman ve terörist silahların tesiri ile harp bölgesindeki harekât ve hizmetler sırasında veya bu harekât ve hizmetlerin sebep ve tesiri ile yaralanarak malulen emekli hakkına sahip olan ve tedavileri sonucunda engelliliği rapor ile kesinleşen, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca kendisine vazife malulü aylığı bağlanan ancak emekli olmayarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve devam eden personele; asgari Tuğgeneral/Tuğamiral rütbesinde amir onayı ile bu şerit rozet verilir.


Yeni Buluşlar

Silahlı Kuvvetlere, silah, araç, gereç ve bunun gibi alanlarda yeni buluşlar yapanlara; Belirli bir konuda bilimsel nitelikli (Gnkur.Bşk.lığınca kabul gören bir bilim kurulunda onaylanan veya birinci sınıf bilimsel yayınlarda yayımlanan) özgün bir bilgi üreterek geçerliliği denenmiş yenilikler meydana getirilmesini sağlayanlara, mevcudu daha gelişmiş bir hale getirerek sürat, kolaylık ya da tasarruf sağlayıcı buluşlarda bulunanlara; MSB, Kuvvet K.lıkları veya daha üst seviyede yapılan yeni buluşlarla ilgili yarışmalarda, ilk üç dereceye giren personele Genelkurmay Başkanlığı tarafından bu şerit rozet verilir.


Eser Yazma

Mesleki, ilmi, fenni, tıbbi ve benzeri alanlardaki eserinin Silahlı Kuvvetlere yayınlanması Gnkur.Bşk.lığınca uygun görülenlere Gnkur.Bşk.lığınca verilir.

Askeri eğitim ve öğretim kurumlarında ders veren TSK mensuplarına, hazırladıkları ders kitapları akademik kurul kararı veya Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Eğitim Komutanlıkları tarafından oluşturulacak kurul kararları ile ders kitabı olarak okutulması uygun bulunan personel ile Social Citation İndex (SSCI) veya Science Citation İndex (SCI)’de adı geçen dergilerde iki veya daha fazla makalesi yayımlanan personele (yazarın ilk isim olması şartıyla), bu şerit rozet verilir.


Akademik Ünvan

Yurt içinde veya dışında bilimsel alanda sınıfı ve mesleği ile ilgili askeri akademi, üniversite ve sivil öğretim kuruluşlarında doktora eğitimini tamamlayan personel tarafından 1.Şekil; Doçent olanlar tarafından 2.Şekil; Profesör olan personel tarafından 3.Şekildeki şerit rozet takılır. Bu rozetlerden sadece en son hak edilen takılır.


Mezuniyet ve Astsubaylığa Nasıp

K.K.K.lığı ve J.Gn.K.lığı mensubu astsubaylar tarafından 1.Şekil, Dz.K.K.lığı ve S.G.K.lığı mensubu astsubaylar tarafından 2.Şekil, Hv.K.K.lığı mensubu astsubaylar tarafından ise 3.Şekildeki şerit rozet takılır.


Muharebe Yaralısı

Herhangi bir harekâta bilfiil iştirak ederek düşman veya terörist etkisi ile (intikal, idari hizmet, kaza olayları hariç) şahsi kusuru olmadan yaralanan, fakat malullük sıfatı kazanmayan personele asgari Tuğgeneral rütbesindeki amir onayı ile bu şerit rozet ve beratı verilir. Düzenlenecek çizelgeye personelin sağlık raporu ve kusuru olmadığına dair tespit tutanağı eklenir. Malul Gazi Şerit Rozeti tevcih edilen personel bu şerit rozeti alamaz.


Bölük/ Batarya/ Askerlik Şubesi/ Gemi Bölüm Kıdemli Astsubayı

sarı ve kırmızı rozet

Taktik ve idari birliklerde: bölük, batarya, askerlik şubesi ve gemi bölüm kıdemli astsubaylığı ve eşidi görevlerine atanan personele bu şerit rozet verilir.


Komutanlık Şerit Rozetleri ve Anlamları

Bölük komutanı dengi kadrolarda çalışanlara şekil-1, tabur komutanı dengi kadrolarda çalışanlara şekil-2 ve alay komutanı dengi kadrolarda çalışanlara şekil-3, daha önce bölük komutanı dengi kadroda çalışıp tabur komutanı olanlar şekil-4, alay komutanı olanlar şekil-5 ve daha önce tabur komutanı dengi kadroda çalışıp alay komutanı olanlar şekil-6, daha önce hem bölük hem de tabur komutanı dengi kadrolarda çalışıp alay komutanı olanlar şekil-7 rozetleri takarlar.

Tabur ve alay komutanlığı için 3 yıl hizmet süresine bir yıldız, 5 yıl hizmet süresine iki yıldız ilave edilir. (Örnek şekil-8: daha önce bölük komutanlığı yapmış, sonra 3 yıl tabur komutanlığı yapmış ve 5 yıl alay komutanlığı yapmış)

Bu rozetlerden sadece biri takılır. Tugay, tümen, kolordu, ordu ve kuvvet komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı rozetleri de bu rozetlerin devamıdır. Bu nedenle, biri hak edildiğinde diğerleri çıkarılır. Komutanlık rozetlerinden en son alınan her zaman üniformada bulunur.


Tugay şekil-1, Tümen şekil-2, Kolordu şekil-3, Ordu şekil-4 ve Kuvvet Komutanı şekil-5 rozetleri takarlar. Genelkurmay Başkanı şekil-6 rozeti takar. Bu rozetlerden sadece en son hak edilen takılır.


Deniz Kuvvetleri Yüzer Birlik Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığında yüzer birlik gemi komutanlığı yapanlara verilir. Hiç bir zaman çıkarılmaz. 

Deniz Kuvvetlerinde Grup komutanı olanlar şekil-1, komodor olanlar şekil-2 rozetleri takarlar, grup ve komodor rozetlerinden en son hak edilen takılır diğeri çıkarılır.

Başçarkçılar şekil-1 ve filo başçarkçıları şekil-2 rozetleri takarlar. Bu rozetlerden en son hak edilen takılır.


Sahil Güvenlik Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığında grup komutanlığı yapanlar şekil-1, bölge komutanlığı yapanlar şekil-2, Sahil Güvenlik Komutanı olanlar şekil-3 rozetleri takarlar, bu rozetlerden sadece biri takılır.


Hizmet Şerit Rozetleri ve Anlamları

Komando

Kuvvet K.lıkları ve J.Gn.K.lığınca belirlenecek Komando/Dağ Komando birlikleri, SAT, SAS SAT ve Amfibi Deniz Piyade Tugay K.lığı birliklerinde asgari iki yıl başarı ile görev yapan personele (Sb., Astsb., Uzm.J., Uzm.Erb.) asgari Tuğgeneral/Tuğamiral rütbesinde amir (General/Amiraller için Ordu/Kolordu K.) (Deniz ve Havada eşidi) onayı ile şekil-1 rozet verilir.

Komando İhtisas Kursunu veya yurt dışında eşidi bir kursu başarıyla bitiren, iki yıl ve daha fazla süreyle başarılı şekilde komando birlik komutanlığı (asgari kol komutanlığı ve eşidi) yapan personele (Sb., Asb.,) asgari Tuğgeneral/Tuğamiral rütbesinde amir, General/Amiraller için Ordu/Kolordu K. (Deniz ve Havada eşidi) onayı ile şekil-2 rozet verilir. Bu şerit rozeti hak edenler şekil-1 rozeti takamazlar. Bu iki rozet personelin görev süresini tamamladığı birlik tarafından düzenlenir, daha sonraki görev yaptığı birlik komutanları tarafından düzenlenemez.


Yurt Dışı Sürekli Görev

NATO kadrolarında görev yapanlarca takılır. İkinci görevde şekil-2 deki rozet takılır.


Asgari iki yıl süreli yurt dışı sürekli göreve atanan ve görevini başarı ile tamamlayan personele Gnkur.Bşk.lığınca verilir.  Yurt dışı sürekli görev kadrolarına atananlarca şekil-1, ATAŞE kadrolarında görev yapanlarca şekil-3 rozet takılır. Yurt dışı görevi esnasında; hizmet yerinde başarısızlığı, temsil yetersizliğinin tespit edilmesi ya da yurt dışı göreve seçilmemesini gerektiren bir durumu ortaya çıkan personele verilmez. İkinci kez yapılan görevlerde şekil-2 ve şekil-4 takılır.


Yurt Dışı Geçici Görev

Yurt dışında kesintisiz olarak asgari üç ay ve toplamda altı ay süreyle görev yapan personele bir defaya mahsus olmak üzere Yurt Dışı Geçici Görev Şerit Rozeti verilir.


Terörizmle Mücadele
(iç güvenlik şerit rozeti)

Kuvvet K.lıkları, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ve Gnkur.Öz.Kuv.K.lığı tarafından belirlenecek terörizmle mücadele görevi alan birliklerde toplamda en az bir yıl süreyle disiplinli ve başarılı bir şekilde görev yapan personele verilir. Asgari Tuğgeneral/Tuğamiral rütbesinde amirin onayı ile verilir. Şekil-1 deki şerit rozet beş yıla kadar görev yapanlar için bir yıldızlı, 6 yıl ve daha fazla görev yapanlar için iki yıldızlı şekil-2 rozet kullanılır.


Kıbrıs Görevi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki görevlerini başarılı bir şekilde tamamlayan, başarısızlığı ve disiplinsizliği görülmeyen, bir yıl veya üzerinde görev yapan personele KKTC Görev Şerit Rozeti verilir.


Hudut Görevi

Hudut birliklerindeki görevlerini başarılı bir şekilde tamamlayan, başarısızlığı ve disiplinsizliği görülmeyen, bir yıl ve üzerinde görev yapan personele Hudut Şerit Rozeti verilir.


Deniz Görevi

Dz.K.K.lığına ve Sahil Güvenlik K.lığına ait yüzer birliklerde fiilen 4-8 yıl(şekil-1), 9-12 yıl (şekil-2), 13 yıl üstü (şekil-3) süreyle görev yapmış/yapan personelce takılır. Yüzer birliklerde görev yapan personel belirtilen hizmet sürelerini doldurmasından itibaren Deniz Görevi Şerit Rozetini takar.


Denizaltı Görevi

Dz.K.K.lığına ait denizaltılarda görev yapan personelden 3000(şekil-1)- 6000(şekil-2)- 9000(şekil-3) saat dalış yapan personelce takılır.


Özel Kuvvetler

Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadroları dışındaki kadrolarda asgari dört yıl başarı ile görev yapan personele şekil-1 deki şerit rozet verilir.

Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarında asgari dört yıl başarı ile görev yapan personele şekil-2 deki şerit rozet verilir.

Özel Kuvvetler Kursunu veya Özel Kuvvetler İhtisas Kursunu veya Komando İhtisas Kursunu veya yurt dışında bu kursların eşidi bir kursu başarıyla bitiren, 4 yıla kadar başarılı şekilde Genelkurmay Özel Kuvvetler K.lığı bünyesinde Özel Kuvvet görevlerini ifa eden birliklerde birlik komutanlığı yapan personele şekil-3 deki şerit rozet verilir.

Şekil-3 deki şerit rozeti takanlardan, 4-6 yıla kadar görevlerini başarıyla icra edenlere şekil-4, 6 yıldan fazla icra edenlere şekil-5 deki şerit rozet verilir.


Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı

Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini başarı ile temsil ederek T.C. Cumhurbaşkanlığının muhafızlık hizmetlerini ve devlet törenlerinin tamamını icra eden ve icra edilen faaliyetlerde görev alan personele verilir.


Akrotim

134’üncü Akrotim Filo Komutanlığında akrotim eğitimini tamamlayan uçucu personele, şekil-1 deki bir yıldızlı şerit rozet verilir.

134’üncü Akrotim Filo Komutanlığında solo pozisyonunda uçan akrotim pilotlarına, şekil-2 deki iki yıldızlı şerit rozet verilir.

134’üncü Akrotim Filo Komutanlığında lider pozisyonunda uçan akrotim pilotlarına, şekil-3 üç yıldızlı şerit rozet verilir.

134’üncü Akrotim Filo Hat Bakım Komutanlığındaki bakım ve basın halkla ilişkiler personeline, şekil-4’te yer alan Akrotim Şerit Rozeti verilir.


Solotürk

SOLOTÜRK Kol Komutanlığına seçilen Basın Halkla İlişkiler ve Bakım Personeline, şekil-1 deki şerit rozet verilir. SOLOTÜRK Kol Komutanlığında Gösteri Pilotu Eğitimini tamamlayan Uçucu Personele, şekil-2 deki bir yıldızlı şerit rozet verilir.


Yüksek Yargı

Yüksek Yargı Hizmeti Şerit Rozeti, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay Başkanlığı kadrolarında görev yapan üyeler ile buralarda göreve başlayan rütbeli diğer personelin bu kadrolarda yürüttükleri başarılı hizmetlerinin bir göstergesi olarak takılan bir rozettir.

Her iki yüksek mahkemenin üyelerine Cumhurbaşkanınca seçilmelerini müteakip Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnamelerine istinaden; göreve başlamalarıyla birlikte şekil-1 deki şerit rozet,

Her iki yüksek mahkeme kadrolarına raportör ve savcı olarak atanan askeri hakim sınıfı subaylara, görevlerine başladıktan sonra en az bir yıl görev yapmaları şartıyla şekil-2 deki şerit rozet,

Yine her iki Yüksek Mahkeme kadrolarına atanan rütbeli diğer personele ise göreve başlamalarıyla birlikte en az iki yıl görev yapmaları şartıyla şekil-2 deki şerit rozet verilir.


ASAL Bölge Başkanı ve Askerlik Şubesi Başkanı ile ASAL Teşkilatı

ASAL teşkilatında en az 3 yıl görev yapan subay ve astsubaylara şekil-1 rozeti verilir.

Askerlik Şubesi Başkanı olarak 10 yıla kadar görev yapan subay ve astsubaylara şekil-2, 11 ila 15 yıl arası görev yapan subay ve astsubaylara şekil-3, 16 yıl ve üzeri görev yapan subay ve astsubaylara şekil-4 rozet verilir.

Daha önce Askerlik Şubesi Başkanlığı yapmayan ve ASAL Bölge Başkanlığı görevine atanan personele şekil-5. Daha önce 5 yıla kadar Askerlik Şubesi Başkanlığı yapan ve ASAL Bölge Başkanlığı görevine atanan personele şekil-6. Daha önce 6 ila 10 yıl arası Askerlik Şubesi Başkanlığı yapan ve ASAL Bölge Başkanlığı görevine atanan personele şekil-7. Daha önce 11 ila 15 yıl arası Askerlik Şubesi Başkanlığı yapan ve ASAL Bölge Başkanlığı görevine atanan personele şekil-8 deki şerit rozet verilir. Yukarıda belirtilen şerit rozetlerden sadece bir tanesi (Hak edilen en üst dereceli) takılır.