Jandarma Bröveleri değişti. Bröve (brevet) kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Diploma, berat, patent, ehliyetname anlamlarına gelir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında aldıkları eğitim nedeniyle veya bir görevde belirli bir hizmet yılını tamamlayanların bir uzmanlık kazandığı kabul edilir. Bu personele kazandıkları uzmanlığın sembolü olarak verilen bröveler üniformalarında taşınır.

Metal veya kumaş üzerine nakış olarak imal edilir. Metal olanlarının, tam boy ve minyatür (1/2 oranında küçültülmüş) olarak iki çeşidi vardır. Harici kıyafette (Ceketli günlük üniforma veya tören kıyafetinde) metal olanın tam boy çeşidi, gömlekli mesai kıyafetinde minyatürü, eğitim kamuflaj kıyafetlerinde kumaş üzerine nakışlı olanlar kullanılır.

Çoğunlukla sol cep üstünde şerit rozetlerin hemen üstünde yer alır. Bazıları örneğin kıta komutanlığı bröveleri sağ cep üstüne takılır. aynı zamanda Deniz Kuvvetleri brövelerinde (denizaltı ve dalgıç brövesi gibi) ceketin sol tarafında alttan ikinci ve üçüncü düğme hizasına takılanları da mevcuttur.

Personel arasında, birlik sembolü ile bröveler her zaman karıştırılır. Birlik sembolü sol cebe takılan ve oldukça büyük genelde kalkan şeklinde tasarlanmış (kara ve hava kuvvetlerinin şekli aynı ve alt ucu yuvarlak, deniz kuvvetlerinin alt ucu sivridir) personelin, komutanı general veya amiral olan ilk bağlı olduğu birliğin sembolüdür. Örneğin: Her kuvvet komutanlığının birlik sembolü olduğu gibi onların altında bulunan ordu veya kolordu komutanlıklarının veya eğitim ve öğretim komutanlıklarının da birlik sembolleri vardır. Ama az önce de söylediğim gibi bröve denince, yanlış da olsa, akla ilk birlik sembolü gelir. Oysaki aşağıda açıklanan işaretler aslında brövedir. Jandarma bröve siparişi vermek için tıklayınız.


Jandarma Komando

Jandarma Komando Kursunu başarı ile bitiren personel ile Teröristle Mücadele Harekatı Kursunu başarı ile bitiren jandarma uzman erbaşlardan asgari üç yıl komando birliklerinde görev yapanlara verilir.

Jandarma Komando Brövesi

Jandarma Komando İhtisas

Jandarma Komando İhtisas Kursunu başarı ile bitiren subay, astsubay, uzman jandarma ve jandarma uzman erbaşlara verilir.

Jandarma Komando İhtisas Brövesi

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı

Subay, astsubay, uzman jandarma ve jandarma uzman erbaşlar, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı emrinde görev yaptığı sürece bröveyi takarlar.
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı emrinde görev yaptıktan sonra başka birliğe atanan subay, astsubay, uzman jandarma ve jandarma uzman erbaşlardan;
1. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı emrinde görev yaptığı süre içerisinde en az 16 hafta süreli yeterlilik kurslarını başarıyla bitirip, 2 yıl süreyle görev yapanlar,
2. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı emrinde 2 yıl süreyle görev yapıp, görev yaptığı süre içerisinde üstün başarı göstermiş ve bu başarısı en az Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı tarafından verilen takdirname ile belgelenmiş olanlar, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanının imzalayacağı belge ile bröveyi takmaya hak kazanırlar.
Görev esnasında yaralanması nedeniyle birlik dışına atanan personel için 2 yıllık görev yapma şartı aranmaz.
Disiplinsizlik ve yetersizlik nedeniyle birlik dışına atanan personele yukarıda şartları taşısalar dahi bu bröve verilmez.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Brövesi

Subay Kıta Komutanlığı

En küçük kıta komutanlığı dâhil, daha üst birliklerde komutanlık yapan subaylara; (5-10 yıl dâhil), (11-15 yıl dâhil) ve (16 yıl ve daha fazlası) görevleri için aşağıdaki şekilde kıta komutanlığı brövesi verilir.

5-10 Yıl Subay Kıta Komutanlığı Brövesi
11-15 Yıl Subay Kıta Komutanlığı Brövesi
16 Yıl ve Üstü Subay Kıta Komutanlığı Brövesi

Astsubay Kıta Komutanlığı

En küçük kıta komutanlığı dâhil, daha üst birliklerde komutanlık yapan astsubaylara; (5-10 yıl dâhil), (11-15 yıl dâhil) ve (16 yıl ve daha fazlası) görevleri için aşağıdaki şekilde kıta komutanlığı brövesi verilir.

5-10 Yıl Astsubay Kıta Komutanlığı
11-15 Yıl Astsubay Kıta Komutanlığı
16 Yıl ve Üstü Astsubay Kıta Komutanlığı

Uzman Jandarma Kıta Hizmet

Uzman jandarmalara, en küçük kıta hizmeti dâhil, (5-10 yıl dâhil), (11-15 yıl dâhil) ve (16 yıl ve daha fazlası) kıta hizmetleri için aşağıdaki şekilde kıta hizmet brövesi verilir.

5 -10 Yıl Uzman Jandarma Kıta Hizmet Brövesi
11-15 Yıl Uzman Jandarma Kıta Hizmet Brövesi
16 Yıl ve Üstü Uzman Jandarma Kıta Hizmet Brövesi

Jandarma Uzman Erbaş Kıta Hizmet

Jandarma uzman erbaşlara, en küçük kıta hizmeti dâhil, (5-10 yıl dâhil), (11-15 yıl dâhil) ve (16 yıl ve daha fazlası) kıta hizmetleri için aşağıdaki şekilde kıta hizmet brövesi verilir.

5-10 Yıl Jandarma Uzman Erbaş Kıta Hizmet Brövesi
10-15 Yıl Jandarma Uzman Erbaş Kıta Hizmet Brövesi
16 Yıl ve Üstü Jandarma Uzman Erbaş Kıta Hizmet Brövesi

Paraşütçü

Bröve;
(1) Statik Paraşüt Temel Kursunu başarıyla tamamlayan,
(2) Uçan hava vasıtalarında belirlenmiş rüzgâr ve yükseklik limitlerinde gerekli donatımla beş (5) defa otomatik paraşütle atlayış yapan,
(3) Yüksek amirler tarafından; yukarıdaki birliklerin özellikleri içinde başarılması emredilen görev için teşkil edilen kuvvetin, birliğin, timin bir unsuru olarak (yukarıda belirtilen şartları haiz bulunan yer kule vs. eğitimini başarı ile tamamlamış, fakat paraşütle atlayışa fırsat bulamamış personel) düşman işgali altındaki bölgeye asgari bir defa otomatik paraşütle atlayış yapmış olan,
(4) Yurt içi kuruluşlarda veya okullar ile eğitim merkezlerinde atlayış eğitimi alan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Jandarma öğrencilerinden belirli rüzgâr ve yükseklik limitlerinde gerekli donatımla beş defa atlayış yapanlara verilir.
b)Aktif paraşütçülüğü sona ermiş, Jandarma Komando İhtisas Kursu Brövesi taşımaya hak kazanan personel bu bröveyi takmaz. Ancak her yıl atlayışları onaylanan ve tazminat almaya hak sahibi, Jandarma Komando İhtisas Kursu Brövesi sahibi aktif paraşütçü personel bu bröveyi de takar.

Paraşütçü Brövesi

Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı

Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu veya Serbest Paraşüt Atlatıcı Kursunu başarı ile bitiren subay, astsubay, uzman jandarma ve jandarma uzman erbaşlara verilir.
Bu bröveyi taşımaya hak kazanan personel paraşütçü brövesini takmaz. Bu bröve Jandarma Komando İhtisas Kursu Brövesi’ni taşımaya hak kazanan personel tarafından da üniformaya takılabilir.

Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Brövesi

Serbest Paraşütçü

Serbest Paraşüt Kursunu başarı ile bitirip, toplam 50 serbest paraşüt atlayışını tamamlayan personele verilir.
Bu bröveyi taşımaya hak kazanan personel paraşütçü brövesini takmaz. Bu bröve Jandarma Komando İhtisas Kursu Brövesi ile veya herhangi bir paraşüt üst ihtisas brövesi ile birlikte de üniformaya takılabilir.

Serbest Paraşütçü Brövesi

Pilot

Uçuş eğitim okullarından veya yabancı bir devlet uçuş okulu/kurslarından pilotluk diploması alan ve diploması Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı tarafından onaylanarak pilot unvanını kazananlara verilir.

Pilot Brövesi

Kıdemli Pilot

Pilot olarak toplam 1250 uçuş saatini (uçuş okulu dâhildir) veya uçuşa başladığı tarihten itibaren 7 uçuş yılını doldurarak kıdemli pilot niteliği kazanan pilotlara birlik komutanlığınca verilir. 1250 uçuş saati, taarruz helikopteri hariç, diğer helikopter ve pervaneli uçaklar içindir. Saat hesabında taarruz helikopter uçuş saati 1,2 ile çarpılarak hesaplanır.

Kıdemli Pilot Brövesi

Komutan Pilot

Pilot olarak, genel uçuş toplamı 2.500 saati (uçuş okulu dâhildir) dolduranlara veya uçuş okulundan mezun olduğu tarihten itibaren 15 uçuş yılını dolduranlara verilir. 2.500 uçuş saati, taarruz helikopterleri hariç, diğer helikopter ve pervaneli uçaklar içindir. Saat hesabında taarruz helikopter uçuş saati 1,2 ile çarpılarak hesaplanır

Komutan Pilot Brövesi

Uçuş Tabibi

Uçuş Tabipliği Kursunu bitiren ve uçuculuğu yetkili makamlarca onaylanarak Uçuş Tabibi unvanını kazanan tabip subaylara verilir.

Uçuş Tabibi Brövesi

Uçuş Teknisyeni

Yurt içi veya yurt dışı hava aracı teknisyen okul veya kurslarını bitiren ve uçuculuğu Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı tarafından “Uçuş Teknisyeni” unvanını kazanan teknisyen subay ve astsubaylara verilir.

Uçuş Teknisyeni Brövesi

Uçucu Sağlık Teknisyeni

Sağlık teknisyeni olup, Uçucu Sağlık Teknisyeni Kursunu başarı ile bitiren ve “Uçucu Sağlık Teknisyeni” unvanını kazanan astsubaylara verilir.

Uçucu Sağlık Teknisyeni Brövesi

Mühimmat İmha Uzmanı

a)Yurt içi ve yurt dışı mühimmat imha kurslarını başarı ile bitiren subay, astsubay, uzman jandarma ve jandarma uzman erbaşlara verilir.

Mühimmat İmha Uzmanı Brövesi

Patlayıcı Maddeleri Keşif ve İmha Uzmanı

Patlayıcı maddelerin zararsız hale getirilmesi eğitimi veren kurumlarda veya yabancı bir devletin muadili okulu ya da teşkillerinde verilen patlayıcı maddelerin zararsız hale getirilmesi kurslarını başarıyla bitirmek suretiyle (denkliği Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca uygun görülmesi halinde) diploma alan personele verilir.

Patlayıcı Maddeleri Keşif ve İmha Uzmanı Brövesi

Kurbağa / Dalgıç Adam

Kurbağa Adam Kursunu başarı ile tamamlayan subay, astsubay, uzman jandarma, jandarma uzman erbaşlara verilir.
Kurbağa Adam Kursunu başarı ile tamamlayan personele tek yıldızlı olanı, Dalgıç Kursunu başarı ile tamamlayan personele iki yıldızlı olanı verilir. Yıldızlar fiyonkun sağı ve solunda ortalı şekilde bulunur.

Kurbağa / Dalgıç Adam Brövesi

Köpek Eğitici ve İdarecisi

Köpek Eğitici ve İdarecisi Brövesi

Keskin Nişancı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yetkilendirilen birliklerde açılan keskin nişancı temel kursunu başarı ile bitiren ve balistik hesaplamaları yaparak 800 metreden hedefi vurabilen subay, astsubay, uzman jandarma ve jandarma uzman erbaşlara bir yıldızlı keskin nişancı brövesi verilir.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yetkilendirilen birliklerde açılan keskin nişancı ihtisas kursunu başarı ile bitiren ve balistik hesaplamaları yaparak 7,62 mm. çapındaki keskin nişancı silahları ile 1000 metreden, 7,62 mm.’den büyük çaptaki keskin nişancı silahları ile 1200 metreden hedefi vurabilen subay, astsubay, uzman jandarma ve jandarma uzman erbaşlara iki yıldızlı uzman nişancı brövesi verilir.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yetkilendirilen birliklerde açılan keskin nişancı eğitici eğitimi kursunu başarı ile bitiren subay, astsubay, uzman jandarma ve jandarma uzman erbaşlara üç yıldızlı keskin nişancı eğitici eğitimi brövesi verilir.

Keskin Nişancı Brövesi
Uzman Nişancı Brövesi
Keskin Nişancı Eğitici Brövesi

Binici

JAKEM Komutanlığı bünyesinde açılan Binicilik Temel Kursunu başarıyla tamamlayan subay, astsubay, uzman jandarma ve jandarma uzman erbaşlara Binici Brövesi verilir.
Binicilik branşlarının herhangi birisinde sporcu olarak milli takım veya benzeri organizasyonlar ile uluslararası yarışmalara iştirak eden binicilere JAKEM Komutanlığınca Milli Binici Brövesi (at ve binici figürü ile çevresindeki yaprakları pirinç rengi madenden madeni bröve) verilir. Milli Binici brövesini takmaya hak kazanan personel, binici brövesini takamaz. Yalnızca milli binici brövesini takar.

Binici Brövesi
Milli Binici Brövesi

İç Güvenlik

Terörle mücadeleye yönelik iç güvenlik operasyonlarına katılan ve operasyondaki başarıları asgari alay ve üstü amirleri tarafından takdirname ile belgelenen subay, astsubay, uzman jandarma ve jandarma uzman erbaşlar ile komando eğitimi alan ve iç güvenlik operasyonlarına katılan erbaş ve erlere (erbaş ve erler yalnızca bez bröve takar) verilir.

İç Güvenlik Brövesi