Jandarma Şerit Rozetleri

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden ayrıldıktan sonra, şerit rozetlerinde değişiklik yapmak için çalışmalara başladılar ve Jandarma şerit rozetlerinde yapılan değişiklikler yayımlandı. Personelin burada karşılığı olmayan TSK şerit rozetlerini takmaya devam etmesi yönünde bir uygulama mevcut. Karşılığı olanlar içinse aşağıdaki şekillerin kullanılması ön görülüyor. Mağazamızdan yeni tip şerit rozetlerinizi tasarlayabilir, mıknatıslı veya iğneli olarak sipariş verebilirsiniz. TSK şerit rozetleri hakkında bilgi almak için tıklayınız. Jandarma kıyafetleri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

İçerik gizle

Başarı Şerit Rozetleri

Üstün Cesaret ve Feragat Şerit Rozeti

Yurt içinde ve yurt dışında icra edilen görevleri hayatını tehlikeye atmak suretiyle, üstün bir cesaret, feragat ve başarıyla yapanlara,

Yangın, deprem, su baskını gibi her türlü tabii afet ile büyük tehlike arz eden olaylarda hayatlarını tehlikeye atarak yararlılık gösterenlere, insanların veya diğer canlıların hayatını kurtaranlara, Jandarma Genel Komutanı tarafından uygun görülerek şerit rozet beratının onaylanmasını müteakip verilir.


Harekât Şerit Rozeti

Yurt içinde ve yurt dışında asayişi temin, mülki ve adli görevler ile organize suçlarla mücadele, terörle mücadele ve arama kurtarma görevlerinin planlama veya icrasında üstün başarı gösteren personele, Jandarma Genel Komutanı tarafından uygun görülerek şerit rozet beratının onaylanmasını müteakip verilir.


Terörle Mücadele Başarı Şerit Rozeti

Özel harekât ve terörle mücadele harekâtına bilfiil iştirak ederek (uçucu personel dâhil) görevin başarılmasına katkıda bulunan personele, Jandarma Genel Komutanı tarafından uygun görülerek şerit rozet beratının onaylanmasını müteakip verilir.


Üstün Birlik Yetiştirme Şerit Rozeti

Birliğini; disiplin, eğitim, atış, spor, idari/lojistik ile emniyet ve asayiş hizmetleri yönünden üstün bir seviyeye çıkaran birlik komutanlarına, Eğitim Yılı Değerlendirme Toplantısında yapılan inceleme neticesinde uygun görülen personele Jandarma Genel Komutanı tarafından şerit rozet beratının onaylanmasını müteakip verilir.


İdari Hizmet Başarı Şerit Rozeti

Karargâh ve kurumlarda görev yapan personelden:

Mesleki konularda bilgi üreten, emek ve zaman tasarrufu sağlayıcı uygulamalar ile yararlı yenilikler ortaya koyanlara,

Yaptığı ve planladığı faaliyetlerin kontrol ve koordinesinde aksaklığa meydan vermeyecek şekilde dikkatli, titiz, istekli çalışmalarda bulunarak her türlü görevi büyük bir başarı ve titizlikle yerine getirenlere (başarı belirtilmek suretiyle), İl Jandarma/Alay ve eşidi birlik/karargah/kurum/ komutan/amirlerince hazırlanacak teklif formunun Jandarma Genel Komutanı tarafından uygun görülerek şerit rozet beratının onaylanmasını müteakip verilir.


Lojistik Hizmet Başarı Şerit Rozeti

Birlik, karargâh ve kurumların lojistik hizmetleri (ikmal, bakım, ulaştırma, istihkâm, inşaat, sıhhiye, veteriner) kapsamında:

Birliklerde mevcut araç ve gereçleri, silah ve mühimmatı, her türlü tesisi, bakım, tertip, düzen, kullanma kolaylığı ve faal halde bulundurulması konularında üstün bir seviyeye getirenlere,

Çalışmaları ile devlet malının kullanılmasında önemli tasarruf sağlayanlara (sağlanan tasarruf belirtilmek suretiyle) ve lojistik açıdan yararlı yenilikler/ buluşlar ortaya koyan personele, İl Jandarma/ Alay ve eşidi birlik/ karargah/ kurum/ komutan/ amirlerince hazırlanacak teklif formunun Jandarma Genel Komutanı tarafından uygun görülerek şerit rozet beratının onaylanmasını müteakip verilir.


Üstün Başarı Kıdemi Şerit Rozeti

Üstün Başarı Kıdemi alan personele verilir. Onay emri şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat düzenlenmez.


Atış Başarı Şerit Rozeti

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yapılan atış yarışmalarında, ferdi değerlendirmede ilk üç dereceye giren personele, takım değerlendirmesinde ise katılımcı takım sayısı en az 4 ise sadece birinci takım personeline, takım sayısı 5-6-7-8 olduğu takdirde ilk 2’ye, 9 ve üstü olduğu takdirde ilk 3’e giren takım personeline (en fazla dört defaya mahsus olmak üzere),

Ulusal ve uluslararası atış yarışmalarında takım veya ferdi olarak ilk üç dereceye giren personele,

Yurt içinde ve yurt dışında görevin başarılmasına atışlarıyla somut katkısı bulunan personele İl Jandarma/ Alay ve eşidi birlik/ karargah/ kurum/ komutan/ amirlerince hazırlanacak teklif çizelgesinin Jandarma Genel Komutanı tarafından uygun görülmesini müteakip verilir. Onay çizelgesi şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez.


Spor Başarı Şerit Rozeti

Ulusal ve uluslararası spor yarışmalarında takım veya ferdi olarak ilk üç dereceye giren personele (atış hariç), takım koordinatörü olan Komutanlıkca hazırlanacak teklif çizelgesinin Jandarma Genel Komutanı tarafından uygun görülmesini müteakip verilir. Onay çizelgesi şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez.


Akademik Başarı Şerit Rozeti

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı akademik kadrolarında disiplinli ve başarılı bir şekilde görev yaparak emsalleri arasında temayüz etmiş ve yaptığı mesleki/akademik çalışmalarla personelin yetiştirilmesine katkıda bulunmuş, o yıl içerisinde uluslararası kongre/ sempozyum/ konferanslarda bildiri sunmuş, o yıl içerisinde uluslararası makaleli dergilerde tebliği yayınlanmış ve o yıla münhasır Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığındaki akademik kadronun %5’ini geçmeyecek şekilde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca hazırlanacak teklif çizelgesinin Jandarma Genel Komutanı tarafından uygun görülmesini müteakip verilir. Onay çizelgesi şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez.


Uçuş ve Yer Emniyet Başarı Şerit Rozeti

J.Gn.K.lığı bünyesinde görev yapan uçucu personelden uçuş ve bakım faaliyetleri esnasında üstün mesleki bilgisi, çalışma disiplini, dikkati, titizliği ve özverisi ile muhtemel bir hava aracı kazakırımını önleyerek can ve milli servet kaybına engel olan veya buna katkıda bulunan,

Uçuş esnasında karşılaşılan acil durumlarda irade, bilgi ve yeteneğini kullanarak olağanüstü gayret ve özveri gösterip mutlak bir kazayı önleyen,

Bakım esnasında veya uçuşa hazırlanan bir hava aracında mutlak kaza-kırıma neden olabilecek aksaklığı tespit ederek, uçuşta vukuu bulabilecek bir olayın çözümünü gerçekleştiren pilot ve teknisyenlere uçuş ve yer emniyetine katkılarından dolayı Jandarma Havacılık Başkanlığınca hazırlanacak teklif çizelgesinin Jandarma Genel Komutanı tarafından uygun görülmesini müteakip verilir. Onay çizelgesi şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez.


Eğitim ve Öğretim Başarı Şerit Rozeti

Birliğini eğitim ve spor konularında üstün bir seviyeye getirdiği tespit edilen personele,

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan birlik, okul ve kurumlarda verilen eğitim ve öğretimde veya buralarda açılan kurslarda öğrencilerini/kursiyerlerini üstün bir seviyeye getirdiği tespit edilen personele İl Jandarma/ Alay ve eşidi birlik/ karargah/ kurum/komutan/ amirlerince düzenlenmiş teklif çizelgesinin Jandarma Genel Komutanı tarafından uygun görülmesini müteakip verilir. Çizelge şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez.


Hizmet Şerit Rozetleri

Komando Hizmet Şerit Rozeti

Komando birliklerinde asgari (2) yıl süreyle görev yapan personele asgari İlçe J.K./ Tabur K./ Şube Müdürü onayı ile düzenlenmiş onay çizelgesine istinaden “Komando Hizmet Şerit Rozeti” verilir, çizelge şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez.

(2) yıl ve daha fazla süreyle komando birlik komutanlığı (asgari tim komutanlığı) yapan personele asgari İlçe J.K./ Tabur K./ Şube Müdürü onayı ile düzenlenmiş onay çizelgesine istinaden “Komando Birlik Komutanlığı Hizmet Şerit Rozeti” verilir. Bu şerit rozeti hak edenler Komando Hizmet Şerit Rozetini takamazlar.


Komando İhtisas Hizmet Şerit Rozeti

En az üç farklı komando birliğinde, toplam (6) yıl ve daha fazla süreyle görev yapan personele asgari İlçe J.K./ Tabur K./ Şube Müdürü onayı ile düzenlenmiş onay çizelgesine istinaden “Komando İhtisas Hizmet Şerit Rozeti” verilir, çizelge şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez.

En az üç farklı komando birliğinde, toplam (6) yıl ve daha fazla süreyle komando birlik komutanlığı (asgari tim komutanlığı) yapan personele asgari İlçe J.K./ Tabur K./ Şube Müdürü onayı ile düzenlenmiş onay çizelgesine istinaden “Komando Birlik Komutanlığı İhtisas Hizmet Şerit Rozeti” verilir. Bu şerit rozeti hak edenler Komando İhtisas Hizmet Şerit Rozetini takamazlar.

Bu şerit rozetleri hak edenler Komando Hizmet Şerit Rozetlerini takamazlar.


Terörle Mücadele Hizmet Şerit Rozeti

Terörle Mücadele Harekatı icra edilen illerde teröristle mücadele görevi alan birliklerde (1-5) yıl görev yapanlar için bir yıldızlı, 6 yıl ve daha fazla görev yapanlar iki yıldızlı şerit rozeti, asgari İlçe J.K./ Tabur K./ Şube Müdürü onayı ile düzenlenmiş onay çizelgesine istinaden takarlar. Çizelge şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez.


Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Hizmet Şerit Rozeti

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığında en az (2) yıl süreyle görev yapan personele Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı tarafından, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanına ise Jandarma Genel Komutan Yardımcısı tarafından düzenlenmiş onay çizelgesine istinaden verilir. Çizelge şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez.


JÖH Hizmet Şerit Rozeti

Jandarma Komando Özel Harekât Birliklerinde en az (2) yıl süreyle görev yapan personele asgari İlçe J.K./ Tabur K./ Şube Müdürü onayı ile düzenlenmiş onay çizelgesine istinaden verilir. Çizelge şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez


Yurt Dışı Görev Şerit Rozetleri

Jandarma Genel Komutanlığına yurtdışında tahsis edilen geçici görev kadrolarında asgari altı ay süreyle görev yapan personele “Yurt Dışı Geçici Görev Şerit Rozeti”, Jandarma Genel Komutanlığına yurtdışında tahsis edilen sürekli görev kadrolarında asgari iki yıl süreyle kesintisiz görev yapan personele “Yurt Dışı Sürekli Görev Şerit Rozeti” bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Görevi tamamlayan personele yurt dışı görevden dönmesini müteakip, İl Jandarma/Alay ve eşidi birlik/ karargah/ kurum/ komutan/ amirlerince düzenlenmiş onay çizelgesine istinaden verilir. Çizelge şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez.

Yurt dışına birlik halinde yapılan görevlendirmelerde bu birliğe ait kadrolarda (İlk anda birlik ile birlikte ya da sonradan münferiden görev yapanlar dâhil) görevlendirilen personel ile yurt dışına eğitim için gönderilen personel tarafından bu şerit rozetler takılmaz.

Yurt dışı görevi esnasında; hizmet yerinde başarısızlığı, temsil yetersizliğinin tespit edilmesi ya da yurt dışı göreve seçilmemesini gerektiren bir durumu ortaya çıkan personele verilmez.


Pilot Uçuş Hizmet Şerit Rozeti

Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen sıralı hizmet bölgelerinde görev yapan pilotlardan belirtilen uçuş saatlerini dolduran personele verilen kıdemli pilot ve komutan pilot sertifikasına istinaden Jandarma Havacılık Başkanı tarafından düzenlenmiş onay çizelgesine istinaden verilir. Çizelge şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez


Sıralı Hizmet Şerit Rozeti

Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen sıralı hizmet bölgelerinde 3’üncü sıralı hizmet görevini bitirenler (Şekil:20a), 4’üncü sıralı hizmet görevini bitirenler (Şekil:20b), 5’inci sıralı hizmet görevini bitirenler (Şekil:20c), 6’ncı sıralı hizmet görevini bitirenler (Şekil:20ç)’yi görevlerini tamamlamayı müteakip takarlar. Ayrıca onay çizelgesi düzenlenmez, berat verilmez.


Muharebe Şerit Rozeti

Seferberlik ve savaş hallerinde muharebeye iştirak eden personele asgari İl Jandarma/ Alay ve eşidi birlik/ karargah/ kurum/ komutan/ amirlerince çizelgenin onaylanmasına istinaden verilir. Çizelge şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez.


Cezaevi Hizmet Şerit Rozeti

Cezaevi birliklerinde en az (4) yıl süreyle görev yapan personele asgari İlçe J.K./Tabur K./Şube Müdürü onayı ile düzenlenmiş onay çizelgesine istinaden verilir. Çizelge şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez.


Övünç Şerit Rozetleri

Malul Gazi Şerit Rozeti

Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarından Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede, her çeşit düşman ve terörist silahların tesiriyle veya harp bölgesindeki harekât ve hizmetler sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve tesiri ile yaralanarak malulen emekli hakkına sahip olan ve tedavileri sonucunda engelliliği rapor ile kesinleşen, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca kendisine vazife malulü aylığı bağlanan ancak emekli olmayarak Jandarma Genel Komutanlığında göreve devam eden personele, birlikler tarafından hazırlanacak teklif formunun Jandarma Genel Komutanı tarafından uygun görülerek şerit rozet beratının onaylanmasını müteakip verilir.


Görev Yaralısı Şerit Rozeti

Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarından Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede, her çeşit düşman ve terörist silahların tesiriyle malullük sıfatı kazanmayan personele Jandarma Genel Komutanı tarafından, birliklerce hazırlanan teklif çizelgesine istinaden verilir. Düzenlenecek çizelgeye personelin sağlık raporu eklenir. Malul Gazi Şerit Rozeti tevcih edilen personel bu şerit rozeti alamaz. Onay çizelgesi şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez.


Mezuniyet ve Subaylığa/Astsubaylığa Nasıp Şerit Rozetleri

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinden mezun olup subay nasbedilenler (Şekil 25a)’daki, Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olup astsubay nasbedilenler (Şekil 25b)’deki,

Astsubaylıktan subaylığa geçenler (Şekil 25c)’deki, uzman jandarma/uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenler (Şekil 25ç)’deki,

Üniversite kaynağından subaylığa geçenler (Şekil 25d)’deki, üniversite kaynağından astsubaylığa geçenler (Şekil 25e)’deki,

Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına fakülte ve yüksekokullardan mezun olup subay nasbedilenler (Şekil 25f)’deki, Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına meslek yüksekokullarından mezun olup astsubay nasbedilenler ise (Şekil 25g)’deki şerit rozetleri takarlar.


Mesleki İhtisas Şerit Rozeti

Yurt içinde veya dışında bilimsel alanda sınıfı ve mesleği ile ilgili öğrenim kıdemi verilen lisansüstü dallarında yüksek lisans yapanlardan Jandarma Genel Komutanlığınca öğrenim kıdemi verilenlerce şerit rozet takılır. Öğrenim kıdemi şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez.


Akademik Unvan Şerit Rozeti

Yurt içinde veya dışında bilimsel alanda sınıfı ve mesleği ile ilgili öğrenim kıdemi verilen dallarda doktora eğitimini tamamlayıp YÖK tarafından Doktor unvanı onaylananlar (Şekil 27a), YÖK tarafından Doçent unvanı onaylananlar (Şekil 27b), YÖK tarafından Profesör unvanı onaylananlar (Şekil 27c)’deki şerit rozetleri takarlar. YÖK onayı şerit rozet beratı yerine geçer, ayrıca berat verilmez.


Komutanlık Şerit Rozetleri

Jandarma Genel Komutanlığı


Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı


Kolordu/ Tümen ve Tugay Komutanlıkları


Başkanlık ve Daire Başkanlığı


İl Jandarma Komutanlığı


Alay Komutanlığı


İl Jandarma Komutan Yardımcılığı


Tabur Komutanlığı


İlçe Jandarma Komutanlığı


Bölük Komutanlığı


Karakol Komutanlığı


Tim Komutanlığı